WatanTr

Sivil Toplum Programı, sivil toplum örgütlerini, farklı alanlarda uzmanlaşmış hayır kurumları ve yerel konseylerde çalışan kadronun eğitimini desteklemektedir. Bir dizi sertifikalı uluslararası program eşliğinde VATAN, elde bulunan kısıtlı insan gücünü ve finansal kaynakları profesyonel bir yöntemle kullanarak insani yardım müdahalesinde yüksek standartlara ulaşmak için kapasite geliştirmekte ve bu programları desteklemektedir.

Program Misyonu

insani destek ve kalkınma ihtiyaçlarına etkin ve verimli bir şekilde cevap verebilecek güçlü bir sivil toplum oluşturmak için profesyonel destek programları, kapasite geliştirme ve koordinasyon sağlayarak sivil toplum örgütlerini ve girişimlerini desteklemek.

Uzmanlık Alanları
⦁ Kurumsal Destek

Sivil toplumun toplum inşasında doğal yerini almasını sağlamak için kuluçka, danışmanlık, savunuculuk ve finansal destek te dahil olmak üzere yerel sivil toplum örgütlerine hizmet sunmak.

⦁ Kapasite Geliştirme

Yerel örgütlerin ve personelinin eğitim ve diğer yöntemlerle ilerlemelerini ve sürdürülebilirliklerini bireysel ve ortak amaçlar doğrultusunda desteklemek için çeşitli alanlarda kapasitelerinin arttırılması.

⦁ Koordinasyon

Yerel sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonu desteklemek ve operasyonel ve idari düzeylerde bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak için için aralarındaki iletişimin kolaylaştırılması..

⦁ Program Tarihçesi

VATAN, 2011 yılında kuruluşundan bu yana, uzmanlaştığı çeşitli alanlarda toplum hizmeti ve hayırseverlik çalışmaları yürüten nitelikli sivil toplum örgütlerinin çalışanlarına eğitim vermeye odaklanmıştır..

Aralık 2011'de düzenlenen ilk konferans, gelişmekte olan 50 kuruluşa ev sahipliği yapmış, bunun yanı sıra 250 VATAN ağı üyesi bir araya gelerek, kurumun tesisi için çalışmıştır. .

Haziran 2016'da düzenlenen ikinci yıllık toplantıya konuklar, açılış konuşmacıları ve onur konukları da katılmıştır. VATAN'ın stratejisini belirlemek ve katılımcıların kapasitelerini arttırmak amacıyla toplam 12 atölye gerçekleştirilmiştir..

Programın Düşünce ve Hedefleri

Sivil toplum programının acil müdahale bileşeni, kendi yerellerinde acil durumlara daha iyi müdahale edebilmeleri için hazırlıklı olmaları amacıyla paydaş kurumlara eğitimler sağlar. Acil durumlar gerçekleştiğinde, üyeler birinci müdahale görevlisine kritik destek sağlayabilir, acil yardımda bulunabilir ve afet bölgesinde gönüllüleri örgütleyebilirler..

Programımız, felaketlerin etkisini azaltmak ve hayat kurtarmak için mahalle ve toplum temelli örgütleri afete hazırlıklı olmalarını ve temel acil durum becerileri kazanmalarını sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri sunmayı amaçlamaktadır..

Programımız, sivil toplum örgütlerinin kurumsallaştırılması için çalışır. Bunun yanı sıra, insani yardım alanında çalışan aktörlerin geliştirilmesin katkı sağlar, idari ve teknik kapasitelerin geliştirilmesine katkıda bulunan programlar sunarak sürdürülebilir bir etki oluşturmak için mevcut kaynakları kullanmalarına olanak verir. Program aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin kurumsal yapısını, stratejilerini ve yönetimini geliştirmelerine yardımcı olur. Doğrudan eğitim yoluyla veya aşağıda sıralı farklı deneyimlerin aktarılması yoluyla karar verme sürecini destekler..

⦁ Liderlik eğitimi.

⦁ Savunuculuk.

⦁ Koordinasyon ve ağ oluşturma.

⦁ Kapasite geliştirme.

⦁ Danışmanlık.

Sivil Toplum Programı Farkındalıkları

⦁Diğer programlarla entegredir.

⦁Toplum temelli ağlarla güçlü ilişkileri bulunmaktadır..

⦁Geniş bir coğrafi alanı kapsamaktadır..

Projeler

⦁ Acil Müdahale Eğitimi.

⦁ Sivil Toplum Desteği.

⦁ Koordinasyon Girişimi.