Ekonomik Güçlendirme Programı

Ekonomik Güçlendirme Programı, bireylerin gelirlerini artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için doğrudan destek sağlamayı amaçlamaktadır. İnsanların kendi hayatlarını kontrol etmesine yardımcı olan çok boyutlu bir toplumsal süreçtir. Toplumlarda, gücün bireylerin karşılıklı yararları için kullanıldığı bir uygulamadır. Eğitim olanakları ve fırsatlar sunarak bireyleri güçlendirir ve hedeflerine ulaşmalarına destek olur.

Program Misyonu

Küçük işletmelerde kapasite geliştirme programları, mesleki eğitimler ve kuluçka merkezleri vasıtasıyla bireyleri ekonomik olarak güçlendirmek. Bireyleri iş fırsatları ile eşleştirmek; kendi işlerini kurmada onlara destek vermek; yerlerinden edilmiş bireylerin ve mültecilerin kapasitelerini arttırmaya katkıda bulunmak; ev sahibi ve misafir toplumlar arasında uyum sağlanmasına katkıda bulunmak.

uzmanlık Alanları:

1. Mesleki Eğitim: Bireylerin ekonomik istikrarı ve dirençliklerini desteklemek.

2. Küçük işletme yönetimi eğitimi Katılımcıların kendi iş yerlerini yönetmelerini sağlamak için kapsamlı ve özelleştirilmiş pratik eğitim programları.

3. İş kuluçkası: Yönetim eğitimi ve iş kurmanın temelleri ile ilgili destek sağlayarak yeni kurulan işletmelerin gelişmesine yardımcı olacak kuluçka ortamı sağlamak.

4. Bireylere iş olanakları oluşturma: Kalifiye bireylerle istihdam olanaklarını eşleştiren bir platform oluşturmak. Her meslek için özelleştirilmiş bir başlangıç kiti sağlamak.

Program Tarihçesi

Ekonomik güçlendirme programı 2013 yılında başlatıldı. İdlib kırsalında marangozluk eğitimi verildi. Bu eğitimden 250 kişi faydalandı.

Programın Düşünce ve Hedefleri

Program, yerinden edilmiş bireylere ve mültecilere sosyal ve psikolojik katkıda bulunmayı, ev sahibi ve misafir toplumlar arasında uyum sağlamayı amaçlıyor.

Bireylerin esnekliklerini destekleyerek istihdam edilebilirlik fırsatlarını ve ekonomik istikrarı sağlamak.

Odak noktası, psiko-sosyal sağlığın ve refahın arttırılması; üretkenliği sağlayarak ve olumlu başa çıkma yöntemlerine iyi örnek teşkil ederek toplumla uyumun sağlanmasıdır.

Ekonomik güçlendirme programı

• Diğer programlarla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

• yaptığı uygulamalarla önemli tecrübeler kazanmıştır.

• Hem Suriye’de hem de Türkiye'de geniş bir coğrafi alanda çalışma yürütmektedir.

Projeler

Mesleki Eğitim Atölyeleri

Katılımcıların kendi işlerini kurmalarına veya istihdam olanakları kazanmalarına imkân sağlamak için Türkiye'nin farklı bölgelerinde mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi.

Atölye çalışmaları:

· İş kurma teşvik günü

· Sınıf Yönetimi ve Etkili Öğretim

· CV yazma ve iş görüşmesi becerileri

· Finansal Yönetim

· İzleme ve Değerlendirme

· İlk yardım

· Küçük Proje Yönetimi

· Kadınlar için evlerde eğitim

· Türkiye yasal mevzuatları tanıma günü

· Klima bakımı

Toplam yararlanıcı sayısı: 900'den fazla katılımcı

Durum: Tamamlandı

Paydaş: Danimarka Mülteci Konseyi Yer: Hatay, Urfa, Gaziantep - Türkiye