Eğitim Programı

Eğitim programı, öğrenmeyi, bilgi, beceri ve değer kazandırmayı sağlar. Eğitim örgün ve yaygın olmak üzere iki farklı ortamda gerçekleşebilir. VATAN, öğrencilerin bilgi, kişilik ve güvenlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Suriye ve Türkiye'de okullar açar ve destekler; özgün yetenekleri ve becerileri tespit etmeye, geliştirmeye ve desteklemeye katkıda bulunur.

Öğrenci rehberlik çalışmaları, eğitici seminer programları gibi pek çok destekleyici faaliyetler düzenler. Öğrenciler için burs olanaklarına erişim yollarında yönlendirmeler yaparak liseden mezun olana kadar danışmanlık yapar. Türk ve Suriyeli öğrenciler arasında uyum sağlamak amacıyla, ortak sorunların ve Türk üniversite sistemine uyum zorluklarının aşılması için çalışma atölyeleri düzenler.

Faaliyet Alanları Örgün eğitim:

İlk, orta ve lise seviyesinde okullar açmak, eğitim materyalleri sağlamak, okul binalarının onarımı ve personel eğitimi.

Yaygın eğitim:

Uyum ve entegrasyon projeleri, yaz okulları ve ders dışı etkinlikler.

Yükseköğretim:

Suriyeli öğrenciler için üniversite bursları, sosyal faaliyetler ve dil kursları.

Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi:

Ders dışı etkinlikler ile mülteci durumunda olan Suriyelierin ve Suriye içinde yerinden edilmiş kişilerin ev sahibi toplumlarla uyumunu desteklemek amacıyla kulüpler açmak, spor etkinlikleri düzenlemek.

Program Tarihçesi

Eğitim programı, Türkiye’deki mültecilere ve Suriye içinde yerinden edilmiş bireylere yönelik acil bir ihtiyaç olarak 2012 başında başlamıştır.

İlk yıl Suriye'de 800'den fazla çocuğa, Türkiye’de ise 100 çocuğa örgün eğitim olanağı, ek dersler ve psikososyal destek sağlanmıştır.

İlerleyen aşamalarda, VATAN Lübnan'da çalışmaya başlamış, Akkar’da Suriyeli 350 çocuğa örgün eğitim olanağı sağlamış, Trablus’ta ise Suriyeli 200 mülteci için psikodrama merkezi açmıştır.

Suriye’nin Humus şehrinde ise 750 çocuğa örgün eğitim olanağı sağlamıştır.

2015’de eğitim programı, Suriyeli çocukların Türkiye’deki ve Suriye'deki ihtiyaçlarına göre genişletilmiştir.

Örgün eğitim hizmetinden ve yaz programlarından faydalananların sayısı 32566’yı geçmiştir.

Ayrıca, eğitim programı coğrafi olarak da genişleyerek, İdlib, Halep ve Türkiye'yi kapsamıştır.

2016 yılında, İdlib’in kuzey ve güney kırsalında, Halep’in kuzey kırsalında ve Türkiye’de faydalanıcıların sayısı 33060’ı aşmıştır.

Eğitim programı, 2017 yılında 16000 faydalanıcıya örgün ve yaygın eğitim, yaz programları, eğlence etkinlikleri, gönüllü kampanyalar, burslar ve psikososyal destek gibi hizmetler sağlamıştır.

Programın Düşünce ve Hedefleri

VATAN, özellikle yerinden edilmiş kişilerin yoğun bir şekilde geldiği yerlerde ve ulaşması zor bölgelerde, kırtasiye ve temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak eğitim sektöründe acil durumlara müdahale etme becerisine sahiptir.

VATAN, eğitime erişimi arttırarak eğitim programını geliştirmeye devam etmektedir. 2017’de, daha fazla okula destek olmayı, üniversite öğrencilerine yönelik burs imkanlarını arttırmayı ve personeli için daha fazla uzmanlaşma eğitimi vermeyi hedeflemektedir.

VATAN, psikolojik ve sosyal destek sağlayarak Suriyeli çocuklarının kapasitelerinin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığının farkındadır. Bu bağlamda hedefimiz; eğitim alanının gelişimine katkı sağlamak, alanında uzman eğitimci karosuyla eğitim öğretimde yenilikçi eğitim anlayışı ile Suriye toplumunu yeniden inşa etmektir.

Eğitim Programı, stratejik hedefler:

• Güçlü bir paydaşlar ağıyla fark yaratmak.

• Toplumsal koşullara dair derin bir bilgiye ve anlayışa sahip olmak.

• Okullarda çocuklara, uzmanlar aracılığıyla psikolojik destek sağlamak.

• Kaliteli eğitim sağlamak için tüm okul personeline eğitim vermek.

• Yaz programları ve yaşam becerileri etkinlikleri sağlamak.

Program Projeleri

Eğitim Programı Suriyeli gençlere parlak bir gelecek sağlamak amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirmiştir.

•İdlib kırsalındaki okullar.

• Kuzey Suriye'deki okullar.

• Qah Okulu.

• Hatay Reyhanlı Okulu.