Eğitim Programı

PROGRAM VİZYONU :

Tüm üyelerinin cehalet, şiddet ve aşırıcılığa son vermek için işbirliği yaptığı sağlıklı ve eğitimli bir toplum yaratmak.

PROGRAM MİSYONU:

Afetler ve çatışmalardan olumsuz etkilenen topluluklarda yaratıcı eğitim stratejileri yürütmek. Hedeflenen grupların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına çözümler sunmak, akademik ve eğitimsel yetenekler oluşturmak, yetenekleri beslemek ve yaratıcılığı teşvik etmek
 

UZMANLIK ALANLARI :

Resmi ve Gayri resmi Eğitim :

  • Okul ve eğitim merkezlerinin desteklenmesi ve işletilmesi.
  • Personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek.
  • Yaşam becerilerini teşvik etmek ve topluluk entegrasyon programları sağlamak.

PROGRAM UYGULAMASI:

eğitim programı, özellikle yerinden edilmiş ailelerin ani bir akışı olduğunda ve güvensiz “ulaşılması zor” alanlarda kırtasiye ve diğer temel eğitim öğelerini sağladığında acil durumlara cevap verebilir. Eğitim programı şu anda örgün eğitim, yaygın eğitim, psikososyal destek, yaz programları, eğlence etkinlikleri ve gönüllü kampanyalar gibi çok çeşitli eğitim hizmetleri uygulamaktadır. Özel ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere tüm öğrenciler için eğitim hizmetleri verilmektedir. Program ayrıca üniversiteden mezun olana kadar lise öğrencilerine rehberlik eder ve öğrenci seminerleri ve burs fırsatları hakkında bilgi gibi bir dizi destek etkinliği sunar. Türkiyede Suriyeli ve Türk öğrencileri bir araya getirmek için ortak deneyimleri ve Suriyeli öğrencilerin Türk üniversite ortamına entegre edilmesinde karşılaştıkları zorlukları tartışmak üzere çalıştaylar düzenlenmektedir. Suriyeli gençlerin Türkiye işgücü piyasasına girmelerine destek olmak için mesleki eğitim de verilmektedir. VATAN, hedeflerine ulaşmak için stratejik olarak çalışır:

Güçlü bir ortaklar ağı geliştirmek

• Suriyeli toplulukları ve bunların özel koşullarını ve ihtiyaçlarını anlama

• Psikolojik destek hizmetlerini geliştirerek çocukların esnekliğini artırmak

• Yüksek eğitimin sağlanması için tüm eğitim personeline kapasite geliştirme sağlanması

• Gönüllülüğün artırılması ve insani yardımlardaki rolünün güçlendirilmesi

• Sığınak ve Yaşam Kitleri, Su ve Sanitasyon, Ekonomik güçlendirme, Gıda Güvemliği, Sağlık ve Koruma gibi diğer VATAN sektörleriyle uygun koordinasyonun sağlanması

– PROJELER :

  • İlköğretimin Desteklenmesi

Projenin amacı: Bu proje sayesinde VATAN, Suriye ve Türkiyedeki krizlerden etkilenen çocuklar ve gençler için psikolojik ve entelektüel olarak sağlıklı ve destekleyici bir ortamda örgün ve yaygın eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, resmi ve resmi olmayan okulların işletilmesi ve yönetilmesi, akademik yıl boyunca öğrenci ilerlemesinin ve ihtiyaçlarının izlenmesi yoluyla olacaktır.

Proje faaliyetleri :

Resmi Eğitim : Acil eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek. Köylerde ve kamplarda okullar işletmek; 5 ila 17 yaş arası İlköğretim aşamaları için onaylanmış bir müfredat sağlamak ve nitelikli personel ile uygun bir ortam sağlamak. Eğitim seviyelerinin iyileştiğinden emin olmak için öğrencilerin sürekli izlenmesi.

Gayri Resmi Eğitim : Dil, Matematik ve bilimdeki temel becerileri güçlendiren dersler aracılığıyla, eğitimden yoksun olan veya öğrenmelerinde geciken öğrenciler için gayri resmi eğitim sınıfları sağlamak.

Okulları yeniden nitelendirmek ve tüm gruplar için eğitim sağlamak:  Suriyeli çocuklar ve gençler için (5-17 yaş) savunmasız gruplardan örgün ve gayri resmi eğitime güvenli ve adil erişimin artırılması. Öğrenme ve özel eğitim ihtiyaçları olan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için onları uyarlamak ve güvenli yerler kurmak

Psikolojik destek ve Rehberlik: Düzenli psikolojik destek faaliyetleri ile öğrencilerin Ruh Sağlığı ve okul içinde ve dışında öğrencilerin refah bakımı. Aileler ve okullar arasındaki koordinasyon ve işbirliği yoluyla özel durumları takip etmek ve tedavi etmek ve gerektiğinde uzman merkezlere sevk etmek.

Gönüllü Katılım: Amaçlanan gönüllü kampanyalar ve faaliyetler düzenleyerek ve teşvik ederek gönüllü çalışmanın değerini teyit etmek . sağlık bilincinin yanı sıra temel hakların savunulması.

Sınıf dışı etkinlikler ve İzcilik kampları: İletişim ve uyum becerilerini geliştirmek için sosyal, entelektüel ve sportif faaliyetler düzenlemek. Öğrencinin kişisel deneyim kazanmasına ve sivil değerleri ve ilkeleri öğrenmesine izin veren izci kamplarını çalıştırmak.

Mevcut eğitim projelerinin sürdürülebilirliğinin artırılması: Program, birincil görevi okul yönetimi ile yerel topluluk arasındaki koordinasyonu artırmak olan bir ebeveyn-öğretmen derneği oluşturmaktadır. Dernek, yerel toplum anlayışlarını okulun karar alma sürecine dahil etmeye hizmet eder, böylece topluluğun projede bir ortak olmasını sağlar.

Okul Sayıları : 36 Okul, 12 Kasaba,11 Kamp, ve 12 yerel meclis

Yararlanıcılar : 26,381 öğrenci

       Uygulama alanları : Suriye ve Türkiye

 

  • Üniversite Eğitimini Destekleme

Projenin amacı:

Proje, Suriyeli öğrencileri, öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için üniversite bursları almaları için desteklemeyi amaçlıyor.

Projenin faaliyetleri:

  • Üniversite hazırlık Bursları: gelecekteki Türk üniversite öğrencilerine Türk üniversitelerine erişmelerine yardımcı olmak için İngilizce ve Türkçe dersler vermek.
  • Eğitim ve gönüllülük

 

VATAN, öğrencileri yönetim becerileri konusunda eğitti ve pratik deneyim sağlamak için onları stajyer olarak işe aldı.

Yararlanıcılar : 110 Kişi

       Uygulama alanları : Türkiye / Gaziantep, Suriye / İdlib Kırsalı ve Şam Kırsalı

 

  • Eğitim ve kapasite geliştirme

Projenin amacı:

İdlib ve Reyhanlıdaki okul kamplarında personelin yönetim ve eğitim bilgilerini geliştirmek ve geliştirmek. Proje, idlibdeki öğretmenlerin sınıf yönetimi, yaratıcı düşünme ve işbirlikçi öğrenme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yararlanıcılar : 1042 Kişi

       Uygulama alanları : Türkiye / Reyhanlı-Suriye /  İdlib Kırsalı

 

  •  Örnek Olay :

Benim adım Mohammed Al Ahmad ve 14 yaşındayım ve şu anda 9 sınfıtayım . Hayalim bir doktor olmak, ancak çatışma nedeniyle bu rüyaya ulaşamıyacağım gibi görünüyordü. Aslen Suriyenin Halep bölgesindenim. Abd Al Munam Kakas adında bir ilkokula giderdim. 2014te şehrimdeki şiddetten kaçmak için Türkiyeye taşındık ve aileme yardım etmek için okulu bıraktım, çünkü ailedeki on çocuğun en büyüğüydüm, Doktor olma rüyamı unutmamıştım, hala daha iyi bir şeyler umuyordum. Okulsuz bir yıl geçirdikten sonra Vatan Reyhanlıda Jeel okulunu açtı. Oraya kaydoldum ve öğretmenlerim bana çok destek oldular ve diğer öğrencilere yetişmem için bana yardımcı oldular. Hatta yılın öğrencisi ödülünü bile kazandım. Hayalime yaklaşıyorum..

 

YARARLANICI SAYISI : 121.552

 PROGRAM ORTAKLARI