WatanTr

Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynağı Programları, yoksulluk döngüsünü kırmayı ve acil gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen projelere odaklanmaktadır. Projeler ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemektedir. Program, gelir oluşturmak için gerekli kaynakları güvence altına almanın yanı sıra, mevcut ve gelecek nesiller için sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamayı ve refah düzeyini arttırmayı amaçlamaktadır.

Program Misyonu

Uygulanmış projelerden doğan faydaların adil paylaşım esasıyla, malların paylaşımı da dahil olmak üzere, mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik ederek en savunmasız kişilerin yaşamlarını iyileştirerek gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak. Yeterli gıda üretemeyen, gelir elde edemeyen ya da aktif ve sağlıklı bir yaşam için asgari aile gereksinimlerini karşılama imkanına sahip olmayan kişilere odaklanmak.

Uzmanlık Alanları
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği

Tarımsal ürünlerin dağıtımının ve sulama sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması, yayım hizmetlerinin tedarik edilmesi ve onarımının sağlanması yoluyla, toplumsal ve çevreci bir bakış açısına sahip olarak, elverişli mahsullere ve hayvan varlığına iktisadi bir odakla yaklaşıp, faydalanıcı seçeneklerini arttırmak. Buna ek olarak, VATAN, uzun vadeli programlarının sonunda ilgili yerel kurumların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bu kurumların sistemlerini, çalıştırabilmeleri ve işletilmeleri üzerinde çalışmaktadır.

Acil Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları

Krizden kaynaklanan yeni riskleri ve zorlukları hafifletmek, acil gıda kitleri dağıtımı ile müdahalede bulunmak ve acil gıdaya erişimde kıtlıkla karşılaşıldığında başa çıkma stratejileri geliştirmek.

Finansal Hizmetler

Mikro-hibelerden, küçük işletme yönetimi eğitimine ve işletme faaliyetine yeniden başlamaya kadar düzenlenen çeşitli gelir getirici faaliyetler aracılığıyla kapasite gelişimini sağlayarak, kamunun, yerel toplumların ve bölgesel kurumların kapasitelerini geliştirmek ve kendi kendilerine yeterliliklerine katkıda bulunmak.

Program Tarihçesi

İlk proje, Gıda Güvenliği Programı tarafından 2012 yılında başlatıldı ve Humus, Hama, Halep, Şam kırsalı ve Deir Ezzor'da 22.400 faydalanıcıya yardım amaçlı 3.800 yiyecek paketi dağıtımı yapıldı. Uygulamanın başarıyla sonuçlanması ve acil ihtiyaçlar nedeniyle VATAN, aynı yıl RAHMA International ile beraber Deir Ezzor’da fırınlara 210 ton un tedarik etti. Program genişleyerek tohum ekimi düzenini, çiftçilik araç gereçlerini ve çiftlik hayvanlarını desteklemek için tarımsal hizmetleri kapsayan sürdürülebilir uzun vadeli sonuçlara odaklandı.

Programın Düşünce ve Hedefleri

Acil müdahale, gıda güvenliği ve geçim kaynağı programlarının planlanmasının temel taşıdır. Suriye'de sahada olan paydaşlarımızla birlikte, güvenliği göz önünde bulundurarak, erişilmesi zor bölgelere, en savunmasız alanlara ulaşmak için hazırız.

VATAN, programdan elde ettiği başarılarını daha da geliştirerek, beceri düzeylerini yükseltmeyi ve sürdürülebilirliği arttırmak için farklı beceriler kazanarak yerel toplulukları güçlendirici faaliyetlere dönüştürmeyi hedeflemektedir. VATAN ayrıca, küçük işletmelere ve iş ortaklıklarına destek sağlamaktaki rolünü genişletmeyi; mikro hibeler, stajlar ve burslar sunmayı hedeflemektedir. VATAN faydalanıcılarının kapsamını ve sayısını arttırarak tarım ve hayvancılık alanındaki kapasitesini de genişletmek istemektedir.

Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynağı programımızın ön plana çıkmasının gerekçeleri:

İnsan kaynaklarımız

Kendini işine adamış personeli, gönüllüleri ve paydaşları, ulaşılması zor bölgelere ihtiyaç duyulan gıda ürünlerini ulaştırmak ve zorlu güvenlik koşulları altında kalıcı çözümler üretmek için sürekli çaba sarf etmektedir.

Faaliyet noktaları

Faaliyetlerimiz Suriye içinde tüm illerde mevcut olup, krizden etkilenen tüm bölgelere erişebilmekteyiz. VATAN, Suriye içinde ve dışında oldukça yaygın bir ağa, sahada tecrübeye, yerel bilgiye ve güçlü ilişkilere sahiptir.

Uzun vadeli sürdürülebilir müdahaleler

Toplumun önemli bir merkezi olmaya devam edecek sürdürülebilir uzun vadeli sonuçlar elde etmek için mikro hibeler ve hayvancılık faaliyet planları gibi etkili müdahalelerde bulunmaktayız. Toplumda başkalarının başarılarını görmek farkındalık yaratacaktır. Bu bağlamda desteklediğimiz Küçük bahçecilik projeleri, başarının ve kazanımların başkalarını da motive ettiği bir örnekliktir.

PROJELER:

Acil Durum Desteği

RAF Kurumu ile Partnerlik Çalışmaları

Daha iyi bir yaşam için çalışma.

2016 Kurban kampanyası.