Sağlık Programı

VATAN Sağlık Programı ölüm oranını ve hastalık yaygınlığını azaltmak için çalışmaktadır. Tıbbi tesislere sürdürülebilir destek sağlamanın yanı sıra tıp alanında çalışan kadronun maaşlarının ödenmesini, işletme maliyetlerininin, ilaç, seyahat ve sarf malzemelerinin ücretlerinin karşılanmasını ve savaştan etkilenen merkezlerin onarımını sağlayarak acil müdahalede bulunur.

Program Misyonu

En hassas gruplara odaklanarak sağlığa yönelik insani yardım sağlanması aracılığıyla Suriye’de istikrarlı bir sağlık sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmak. Buna ek olarak, koordinasyonu ve sağlık bilgi sistemlerini güçlendirmek, hayat kurtarıcı sağlık müdahalelerinin etkinliğini iyileştirmek.

Uzmanlık Alanları

Sağlık Merkezi desteği:

İhtiyaç sahiplerine sağlık hizmetleri sağlamak, bakım ve malzeme sağlayarak ölüm oranlarının düşürülmesine katkıda bulunmak Acil müdahale:

Hasarlı tıbbi tesis ve ekipmanların onarımı. Teşhis:

Laboratuvarlar ve radyoloji hizmetleri.

Program Tarihçesi:

VATAN’ın tam teçhizatlı sağlık tesisleri aracılığıyla sağlık sistemini iyileştirme amacının bir kaç ayağı vardır. Bu tesisler, yüksek kaliteli tıbbi hizmet sunar; iyi eğitim almış tıbbi personele sahiptir, hızlı tepki verir ve geçerli sağlık bilgi sistemlerine sahiptir. (Tıbbi uzmanlıklar, periyodik örgün epidemiyoloji ve kronik hastalıklar raporlarını kapsar.)

VATAN, sağlık hizmetinin en fazla ihtiyaç duyulduğu kuşatma altında olan ya da erişimi en zor bölgelerde programı uygulamaktadır. Acil müdahale planı, tıbbi malzeme tedariki, acil tıbbi ekipman sağlanması ve tesislerin onarımını desteklemektedir. Sağlık teşhis bölümü, Laboratuvarlar ve Radyoloji Hizmetleri, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaktadır. VATAN, 2017 yılında iki teşhis merkezi kurarak, faydalanıcılarına temel sağlık hizmeti hakkına erişim sağlamış ve erişim alanını genişletmiştir. Suriye içinde bulunan kadrosuna ihtisaslaşmış eğitim vererek deneyimlerini artırmıştır. VATAN, yavaş müdahalenin önüne geçerek, yenilikçi acil müdahale planlarını uygulayan öncü bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Projeler :