BARINAK VE GIDA DIŞI ÜRÜNLER PROGRAMI

VATANIN barınak ve Gıda dışı ürünler programı, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için, kamplarda ve geçici veya kalıcı konutlarda güvenli barınaklar sağlar.Program ayrıca, giyim, pişirme ekipmanları ve ısıtıcılar gibi günlük kullanım için gerekli gıda dışı ürünlerle ihtiyaç sahibi toplulukları da desteklemektedir. VATAN, uluslararası ajanslar ve özel sektörle işbirliği içinde, saha operasyonları için yeni bir kendi kendine duran çadır modeli geliştiriyor (Better Shelter © birimleri). Geliştirilmiş malzeme ve tasarıma sahip bu yenilikçi barınak seçenekleri, Yerinden Olmuş nüfuslara daha fazla gizlilik, güvenlik, doğa olaylarından korunma ve acil durumlar karşısında ev hissini sağlayacaktır.

VATANIN barınak ve Gıda dışı ürünler programı, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için, kamplarda ve geçici veya kalıcı konutlarda güvenli barınaklar sağlar.Program ayrıca, giyim, pişirme ekipmanları ve ısıtıcılar gibi günlük kullanım için gerekli gıda dışı ürünlerle ihtiyaç sahibi toplulukları da desteklemektedir. VATAN, uluslararası ajanslar ve özel sektörle işbirliği içinde, saha operasyonları için yeni bir kendi kendine duran çadır modeli geliştiriyor (Better Shelter © birimleri). Geliştirilmiş malzeme ve tasarıma sahip bu yenilikçi barınak seçenekleri, Yerinden Olmuş nüfuslara daha fazla gizlilik, güvenlik, doğa olaylarından korunma ve acil durumlar karşısında ev hissini sağlayacaktır.

PROGRAM VİZYONU :

Çatışmadan olumsuz etkilenen insanların yaşamlarını yeniden inşa etmek için, sağlıklı yaşam koşullarının, mahremiyetin ve haysiyetin sağlandığı güvenli barınak sağlayarak güçlü bir temel oluşturmak. Suriyenin kuzeyindeki barınak ve çadır için gıda dışı Yardım ve ihtiyaçlar sağlayarak ülke içinde Yerinden Olmuş bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak.

PROGRAM MİSYONU :

Güvenli barınak sağlamak, sağlıklı yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve göçmen kamplarında ve geçici veya kalıcı konutlarda bireylerin ve ailelerin mahremiyetini ve onurunu sağlamak. Programın diğer bileşenleri, mevsimlik giysiler, pişirme kapları, ısıtma ve barınma ekipmanı gibi gıda dışı ürünlerin ihtiyaç duyulan kişilere günlük kullanımları için dağıtılmasını içerir.

UZMANLIK ALANLARI :

İstikrarı Destekleme : 

 • İyi Bir Yaşam İçin Geçici Ve Kalıcı Barınma Merkezlerinin Yeniden Nitelendirilmesi.
 • Evleri, Altyapıyı Ve Kamu Hizmetlerini Yeniden Nitelendirmek.
 • Yerinden Edilmiş Aileler İçin Acil Çadır Sağlanması
 • Ev Sahibi Aileleri Desteklemek.

Acil Durumlarda Gıda Dışı Maddelerin Dağıtılması : Yerinden olma yolculuğu sırasında ve sığınak bulunduğunda gerekli gıda dışı ürünlerin sağlanması (battaniyeler, şilteler, mutfak aletleri, sağlık sepetleri).

Mobil Sığınakları Destekleme : Mevsimlik ve tamamlayıcı ürünlerin sağlanması (giysi, ısıtma ve pişirme yakıtı, barınak bakım malzemeleri).

Daimi Barınağın Desteklenmesi : Yeni çadır dağıtmak ve kurmak ve eski çadırları resmi kamplarda yenileriyle değiştirmek.

 

PROGRAM TARİHÇESİ :  

İlk Gıda dışı ürünler programı 2012 sonunda başlatıldı ve bağışlarla finanse edildi. VATAN, Halep kırsalındaki çatışmanın etkisiyle Yerinden Olmuş Suriyelilere 3.000 battaniye ve 10,000 uyku tulumu dağıtmayı başardı. Aynı yıl VATAN, Lübnanın Trablustaki 20 alanda 4000 battaniye dağıttı ve Suriyeli göçmenlere kışın hayatta kalmalarına yardımcı olacak temel maddeleri dağıttı . VATANın Barınak ve Gıda dışı ürünler programı 2016 dan bu yana çok yol kat etti. Program Genişledi ve şu anda Al Muraa,  ve Idlib kırsalında, yeni gelen IDPler için battaniye, mutfak gereçleri, brandalar ve diğer eşyalar ile 10.000 acil durum kiti dağıtmaktadır. Kırsal Idlibde Maraat Al-Numan, Maraat Shimsha, Kafran Bil, Kafar Aweed, Has ve Kafar Roomada 550 hasarlı evin rehabilitasyonu için çalışmalar devam etmektedir.

PROGRAM UYGULAMASI :

VATANın hızlı müdahale barınak ağı, IDPlerin sayısındaki değişiklikler de dahil olmak üzere bölgelerindeki insani durum değişiklikleri hakkında haftalık raporlar veren Suriyenin çeşitli bölgelerinde 50 gönüllüden oluşmaktadır. Raporları, daha sonra en iyi eylem biçimini ve hangi insani yardımın sağlanması gerektiğini belirleyen program ekibine gönderilir. Barınak ekibi, açık kanalizasyon sistemlerinin kurulması gibi koordine edilmesi gereken sorunları bildirmek için Su ve Sanitasyon programı gibi diğer programlarla koordine eder. Yapılan yardımların tekrarlanmamasını sağlamak için kümeleme sistemi aracılığıyla diğer insani yardım kuruluşları ile iletişim kurmak hayati önem taşımaktadır. Barınak ve Gıda dışı ürünler programı, yardımın en savunmasız ve acil ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmasını sağlamak için daha erişilemez alanlara ulaşmak amacıyla kapsama alanını genişletmek için hızlı müdahale ağını daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

PROJELER

 1. Suriyenin Ulaşılması Zor Bölgelerinde Acil Gıda Dışı Ürünler ve Barınak Yardımı

Projenin Amacı:

Özellikle kış mevsiminde acıyı hafifletmek için ülke içinde yerinden edilmiş, geri dönen ve ev sahibi topluluklara kapsamlı ve gerekli Gıda dışı ürünler ve kış ihtiyaçlarını sağlamak.

Projenin Faaliyetleri:

 • Temel ihtiyaç öğeleri paketleri dağıtmak.
 • Barınak paketleri dağıtmak.
 • Çadır dağıtmak ve kurmak.

Yararlanıcılar : 21,000 Kişi

Uygulama alanları : İdlib -  Halep Kırsalı

 1. Suriyeli Göçmenler İçin Sıcak Bir Kış

En savunmasız IDPler için tamamlayıcı kışa yardım ve temkin barınağı:

Projenin amacı, savunmasız IDP hanehalklarına çakıllı arazilere yerleştirilen yeni çadırlar, gıda dışı ürünler kitleri, sobalar, yakıt ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamaktır.

Projenin Faaliyetleri:

 • Çakıl işleri yapmak, sobalar kurmak ve savunmasız hanelere yakıt dağıtmak.
 • Kışlama kitlerini dağıtmak.
 • Hasarlı barınaklarda rehabilitasyon faaliyetleri yürütmek.

 

Yararlanıcılar : 13,800 Kişi

Uygulama alanları : İdlib - Halep

 

 1. Suriyenin Güneyinde ki Göçmenlerle

Suriyenin kuzeyinde yer alan savunmasız hanehalklarının gıda dışı mal ve barınma ihtiyaçlarına yönelik:

Proje, temel ihtiyaç kitleri ve acil durum barınağı (çadır şeklinde) sağlayarak Kuzey Suriyeden, hem ülke içinde yerinden olmuş kişilerden (IDPler) hem de ev sahibi topluluklardan korunmasız hane halklarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin Faaliyetleri:

 • Temel ihtiyaç öğeleri paketleri dağıtmak.
 • Barınak paketleri dağıtmak.

Yararlanıcılar : 300,000 Kişi

Uygulama alanları : İdlib – Halep

 

ÖRNEK OLAY :

Zulfiqar, Suriyenin kuzeyindeki Idlib kentinde ki Kafr Nabldan. Özel ihtiyaçları olan üç çocuk da dahil olmak üzere 11 kişilik ailesiyle birlikte yaşıyor. Zülfikarın evinin çoğu hava bombardımanında yıkıldı ve evin kalan bir odasında ailesi yaşamak zorunda kaldı. VATAN ekibine şunları söyledi “ " en önemli şey ailemin ve çocuklarımın güvenliği. Evim sahip olduğum tek şeydi ve şimdi gitti. Yaşamamız için sadece küçük bir odamız var ve hiçbir mahremiyet sunmuyor. Rahat uyuyamıyoruz ve rahat yemek yiyemiyoruz. Bu odanın da bombalanmasından ve birinin yaralanmasından her zaman endişe ediyoruz. Benim için dünyadaki en değerli şey çocuklarım. VATAN ekibi Zulfiqarı ziyaret etti, ailesiyle odalarına oturdu ve kötü yaşam koşullarını yerinde gördü. VATAN ekibi hemen daha konforlu yaşam koşulları sağlamak için büyük bir odayı yeniden inşa etmek de dahil olmak üzere bir ev yenileme projesi planlamaya başladı. Zulfiqar VATANa şunları söyledi: “Bu yaptıklarınız beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsiniz, yatağa gittiğimde çocuklarımın özellikle özel ihtiyaçları olanların rahat ve güvenli olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim."

 

YARARLANICI SAYISI : 319,536