Koruma Programı

Koruma programı, insan haklarına erişimi, güvenlik ve insan onurunu korumayı hedefleyen bir programdır.

Bireylerin maddi ve manevi olarak zarara uğramasını veya aşağılanmaya maruz kalmasını engellemeyi amaçlar.

Ayrımcılık yapılmadan ya da fiziksel veya psikolojik baskıya maruz kalmadan tarafsız bir yardım erişimini sağlar.

Faaliyetlerimiz, travmaya maruz kalmış çocuklara ve kadınlara destek sağlamak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve psikolojik sağlık sorunları yaşayan bireylere destek olmak gibi çeşitli konularda yardıma erişim sağlamayı kapsamaktadır.

Program Misyonu

Gıda yardımı, şiddetten korunma yolları, yerinden edilme korkusunun önüne geçebilme, yardım erişimini güvence altına almak gibi hayatta kalabilmek için gerekli temel ihtiyaçlara erişim olanakları sağlayarak, çatışmadan etkilenmiş bireylerin haklarını korumak ve refahlarını sağlamaktır.

Ayrıca, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan verecek gerekli ortamların oluşmasına katkı sağlamak.

Faaliyet Alanları

Farkındalık oluşturmak: İnsan hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve kapsamlı bir rehberlik hizmeti aracılığıyla destek vermek.

Koruma uygulamalarının güçlendirilmesi Riskleri azaltmak ve dezavantajlı grupları desteklemek için çalışmak.

Korumayı Önceleme Geliştirilmiş koruma programlarının izlenerek modelleme çalışmalarının yapılması

Toplum Uyumun Geliştirilmesi Suriye’de toplumsal uyum, psikososyal ve sosyal destek amaçlı açtığımız iki toplum merkezi bulunmaktadır.

Program Tarihçesi

Koruma Programı'ndaki ilk projemiz 2012'de gerçekleşmiştir.

Proje, paydaşı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı bünyesindeki Geçiş Girişimleri Ofisi (OTI) aracılığıyla Lübnan, Trablus’daki mülteci çocuklara psikoterapi desteği sağlandı.

Program, 2013 yılına kadar devam ederek 3000 yetime destek sağladı.

Program Felsefesi ve Farkındalıkları

VATAN'ın mobil koruma ekipleri acil durumlarda psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla hazır bulunmaktadır.

Sağlık ve eğitim hizmetleri için haritalama aracı da, yerinden edilmiş bireylere ve mültecilere bulundukları konuma en yakın hizmet noktası konusunda bilgilendirme sağlayarak hızlı müdahale gerektiren durumlarda kullanılmaktadır.

Daha ileri takip gerektiren durumlarda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Koruma programı, mümkün olduğu kadar çok bireyi Suriye krizinin etkilerinden korumayı hedeflemektedir.

Program hızlı ve erken müdahaleyi amaçlarken sürdürülebilir bir etki de yaratmaktadır.

Sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak ve ailelere gelir sağlamak amacıyla gerekli olan beceriler ve güven sayesinde kadınları güçlendirmeyi ve teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda kaynaklara erişim sağlayarak, kız çocuklarının ve kadınların güçlendirilmesi, koruma programının uzun vadeli hedeflerine ulaşılması için kilit öneme sahiptir.

 

Koruma Programı Farkındalıkları

Kız çocuklarını ve kadınları güçlendirmek için çalışmak.

Bilgi alışverişine odaklanan, teknik uzmanları bir araya getiren ve yenilikçi entegrasyon stratejilerine kılavuzluk yapan atölyeler ve iş geliştirme programları ile faaliyetleri bütünleştirerek zenginleştirir.

Faaliyet gösterdiği alanda gerçekleşebilecek herhangi bir değişim karşısında, acil eylem hazırlık planlanları olan VATAN derneği için hız ve zamanlama kilit öneme sahiptir.

Derneğimizin eğitimli ve uzman personeli, kurulu sistemi ve yürürlükte olan güçlü bir planı bulunaktadır.

Projeler

• Sesi olmayanlar için ses

• Türkiye'de Mülteci Programı

•Toplum Merkezleri

• Yetim bakımı