Su Temizliği Ve Hijyen Programı

WASH programı, sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve su kaynaklı hastalıkların bulaşmasını azaltmak için; içme, yemek pişirme ve kişisel hijyende kullanılmak üzere temiz su sağlamak için çalışmaktadır.

Tuvaletler için gerekli koşulların sağlanması, çevresel sağlıkla ilgili meselelerde farkındalık yaratarak hastalıkların önlenmesi programın kapsamı içindedir. Kişisel hijyen ve atık giderme faydalanıcılara sağlanan temel hizmetler arasındadır.

Program Misyonu

Sürdürülebilir ve istikrarlı müdahalelerle geliştirilmiş temizlik ve hijyen sağlamak; ailelere temiz bir çevrede kullanılabilir suya erişim sağlamak için destek olmak.

Uzmanlık alanları

1. Su ve Sıhhi Tesisat :Gelişmiş kaynak yönetimi ile su ve sanitasyon tesislerine sürdürülebilir erişim sağlamak için akıllı müdahalelerde bulunmak.

2. Temiz ve sağlıklı bir çevre yaratmak :Katı atıkların etkin yönetimi için yerel yetkililerle işbirliği yapmak; hanelerde ve okullarda hijyen sağlamak için hijyen kitlerinin dağıtımını gerçekleştirmek.

3. Hijyen Farkındalığı Geliştirmek :Etkili farkındalık seanslarını sürdürebilmek için yenilikçi fikirlerle ev içi pratiklere odaklanmak.

4. Acil durumlarda yeterli hazırlığa sahio olmak : Uygun müdahalelerle acil durumlara en iyi tepkiyi vermeyi planlamak.

Program Tarihçesi

Yerlerinden edilmiş bireylere ve ailelere insani yardım sağlayan İlk WASH programı, Kasım 2013'te yürürlüğe girmiştir. Al Kasrah - Deir Ezzor bölgesindeki dağıtım, 2.500 su filtresi, 2.500 set hijyen kiti, 2.500 kışlık erzak, 200.000 su tableti ve 6.600 yakıt bidonundan oluşuyordu. Bu dağıtımlar Norveç Mülteci Konseyi (NRC) tarafından finanse edildi. 3.300 aile bu destekten faydalandı ve daha büyük ölçekte gerçekleşen diğer dağıtımlar için bir temel oluşturdu. 2016'da VATAN çalışmalarını genişleterek, ACTED ile beraber Mar'at al-Nu'man'daki sanitasyon altyapısını; OCHA ile beraber 9 km'den uzun olan Leishmaniasis hattını (Ariha ile Bennish arasında) onardı. WASH programı, CARE, ACTED, World Vision ve UNICEF ile birlikte Halep ve İdlib gibi yirmiden fazla yerde su istasyonlarını onarmaktadır.

Programın Düşünce ve Hedefleri

VATAN'ın su ve sağlık programı hızlı bir şekilde müdahale etme olanağına sahiptir ve acil durumlar veya yerinden edilme durumunda 48-72 saat içinde harekete geçebilmektedir.

VATAN'ın müdahale aşamaları:

5. Hızlı ihtiyaç değerlendirmesi

6. Paydaşlarla koordinasyon

7. Müdahale

Besleme donanımı, kanalizasyon sistemleri ve çöp sahalarının onarımı gibi katı atık yönetimini kapsayan, sürdürülebilir sonuçlar veren uzun vadeli projeler üzerinde çalışmaktadır. Amaç, su kaynaklı hastalıkların ve diğer zorlu koşulların sebep olduğu riskleri azaltmak için sağlıklı ve temiz bir çevre yaratmaktır.

WASH programı birçok sürdürülebilir projeyi hayata geçirmiştir ve hâlihazırda Daraa'daki kanalizasyon sistemleri ve besleme donanımı gibi projeler üzerinde çalışmaktadır. VATAN'ın stratejisi daha fazla faydalanıcıya ulaşmak için sürdürülebilir uzun vadeli sonuçlar oluşturmaktadır.

Suriye krizinde birçok su, sağlık ve hijyen tesisi yok edilmiştir. VATAN, yerel yetkililer ve paydaşlarla güçlü bir koordinasyon içinde olan uzman personeli tarafından uygulanan sürdürülebilir ve etkili çözümlerle, içinde bulunulan soruna hakim olmuştur.

İstikrar Sağlayan Unsurlar:

• Sürdürülebilir projelerin büyük ölçekte uygulanması.

• Paydaşlar ve donörler tarafından desteklenerek, çok sayıda muhtaç insana kısa sürede hızlı cevap verebilmek için güçlü bir yardım ağıyla çalışmak.

• Başkalarının çalışamadığı ulaşılması zor alanlarda çalışmak.

Projeler

• UNICEF WASH Projesi

• gerçekleştirilmiş WASH 1 projesi

• gerçekleştirilmiş WASH 2 projesi

• gerçekleştirilmiş WASH 3 projesi