VATAN AĞI

Watan  Watan

Suriye içinde ve dışında insani ve kalkınma alanlarında çalışan kar amacı gütmeyen Suriye sivil toplum örgütlerinin, VATAN’ın oluşturduğu kuluçka merkezinde bir araya getirilmesi.

Ağ Vizyonu

Toplumsal meselelerin yönetimine ve geliştirilmesine etkin katılımı sağlamak için sağlam ve bağımsız sivil toplumun kurulmasında öncü rol oynamak.

Ağ Çerçevesi

Kurumsallaşarak, koordinasyonu güçlendirerek ve ağ üyeleri arasında entegrasyon oluşturarak etkin ve etkili bir sivil toplum oluşturmak. Buna ek olarak, ağ üyelerinin çalışma alanlarına ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak, stratejik karar verme sürecine katılan ve yönlendiren, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayan platformlar oluşturmak ve geliştirmek. Savunuculuk kampanyalarını başlatıp desteklemek. Ağ üyelerine akreditasyon sağlamak.

Ağ Programı Değerleri

Güçlendirme: VATAN Ağı, etkin ve etkili bir sivil toplum oluşturmak için toplumun tüm katmanlarını güçlendirmenin önemine inanmaktadır.

Mükemmellik: VATAN Ağı, sonuçların kalitesini ve etkisini arttırmanın yüksek yeterlik ve uzmanlık performanslarına bağlı olduğunu düşünür.

Sürdürülebilirlik: VATAN Ağı, insan kaynakları yatırımının ve geleceğe yönelik planlamanın, kurumların devamını ve programların sürdürülebilirliğini sağlamanın garantisi olduğuna inanır.

Katılımcı Yaklaşım: VATAN Ağı, bilgi ve deneyim paylaşımının ve koordinasyon düzeyinin yükseltilmesinin, toplumda entegrasyon ve etkinliği sağlamanın en kısa yolunu oluşturduğunu kabul eder.

Watan

 Watan

Ağ Hizmetleri

Koordinasyon ve Ağ Oluşturma

Katılımı kolaylaştırmak, ilişki kurmak ve deneyim paylaşmak için üyeler arasında aylık koordinasyon toplantıları düzenler.

Savunuculuk ve Temsiliyet

Sahada aktif olan aktörlerle birlikte ortak savunma kampanyaları planlamak, değerlendirme yapmak ve uygulamak; etkinlikler için temsilci adayları önermek.

Kapasite Geliştirme

Çalıştaylar ve eğitimler aracılığıyla üyeler için kapasite geliştirme çalışmaları planlamak ve uygulamak.

Medya Tanıtımı

Üyelerin faaliyetlerini ve haberlerini sivil toplumla ilgili ilk Arapça web sitesi olan SADA aracılığıyla yayımlamak ve tanıtmak.

Hukuk ve Lojistik

Hem hukuki hem de lojistik alandaki en son güncellemeleri e-posta bültenleri aracılığıyla üyelere bildirmek.

Bilgi Yönetimi

Stratejik kararlar vermeleri konusunda üyeleri desteklemek, ihtiyaçlara yönelik bilgi toplamak, tasarlamak, analiz yapmak ve bu şekilde kilit aktörlerle etkin bir etkileşime girmek.