BİZ KİMİZ

Watan  Watan

VATAN, geçmişi 2006 yılına dayanan, kapsamlı bir toplumsal kalkınma tecrübesine sahip örgütleri ve grupları bir araya getiren bir yapı olarak 2012 yılında kurulmuştur.

Acil yardım ve üçüncü sektör desteği sunan derneğimiz uzun vadeli uluslararası kalkınma projeleri geliştiren öncü bir sivil toplum kuruluşudur.

VATAN; siyaset üstü bağımsız, herhangi bir politik veya mezhebi bağımlılığı olmayan insanlara yardım etmeyi ve toplumlara canlılık kazandırmayı kendine şiar edinmiş bir sivil toplum kuruluşudur.

VATAN olarak, İnsani acil müdahale ve toplumun canlanmasına yönelik sürdürülebilir, bütüncül ve dönüştürücü bir yaklaşıma sahip çeşitli entegre programlar yürütüyoruz.

İnsani acil müdahale sürecinde sivil toplumun önemli bir rolünün olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle, erişim alanlarımızda sivil toplumun desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapıyoruz.

Hizmet sunduğumuz topluluklar üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla koordinasyon ve sosyal uyum amaçlı platformlar da hazırlıyoruz.

Hedefimize ulaşmak için, uzmanlık ve erişim alanlarımızda uluslararası kurumların tercih ettiği bir paydaş olmayı amaçlıyoruz.

Watan

 Watan

Misyon

Misyonumuz, toplumsal cinsiyet, inanç ya da etnik köken gözetmeden her bir bireyin yaşamını olumlu şekilde etkileyen, destekleyen ve geliştiren kapsayıcı bir topluluk anlayışı üzerine inşa edilmiş; sürdürülebilir, sağlıklı ve eğitimli bir toplum geliştirmektir.

Çatışma çözümünde aktif rol üstlenen ve sonrasında barışın inşası, yardım, eğitim, ekonomik güçlendirme, savunuculuk ve güçlü sivil toplum geliştirme alanlarında dönüştürücü programlar hazırlayarak hayatları yeniden inşa eden ve toplumların sosyal kaynaşmasını sağlayan programlar sunmaktır.

Vizyon

Hoşgörü, saygı ve toplumsal adalete dayalı özgür ve onurlu bir toplum öngörüyoruz.

Odak

Parçalı müdahalenin sürdürülebilir bir etkiye yol açmayacağını bildiğimiz için toplumları merkeze alan bütüncül bir yaklaşımı esas alıyoruz.

İnovasyon, çeviklik ve sürekli dönüşümden beslenen güçlü bir sivil toplum inşasına inanıyoruz.

Değerler

Yaratıcılık (Üretken), Şeffaflık, Paydaşlık, Saygı