EĞITIM PROGRAMI – WATAN

EĞITIM PROGRAMI

Eğitim programı bilgi, beceri ve değerlerin öğrenilmesini ve kazanılmasını kolaylaştırır. Eğitim resmi veya gayri resmi ortamlarda gerçekleşebilir.

WATAN, öğrencilerin bilgi, kişilik ve güvenlerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Suriye ve Türkiye’deki okulları yönetmekte ve desteklemekte, benzersiz yetenek ve yeteneklerin belirlenmesine, geliştirilmesine ve desteklenmesine yardımcı olmaktadır.

Program, öğrenci seminerleri gibi birçok destekleyici etkinlik sunarak ve burs olanaklarına ulaşmanın yollarını paylaşarak öğrencilere üniversiteden mezun olana kadar lise boyunca rehberlik eder. Suriyeli ve Türk öğrenciler arasında uyumu teşvik etmek, ortak nedenlerini ve Türk üniversite ortamına entegrasyonun zorluklarını tartışmak için çalıştaylar kurulmuştur.

UZMANLIK ALANLARI

Örgün eğitim: İşletme okulları, okul ekipmanları, okul binalarının rehabilitasyonu ve personel eğitimi.

Kayıt dışı eğitim: Entegrasyon projeleri, yaz okulları ve ders dışı etkinlikler.

Yüksek öğrenim: Suriyeli mülteci üniversitesi bursu, sosyal etkinlikler ve dil kursları.

Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi: Kulüpler, atletik aktiviteler ve yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin ev sahibi topluluklarla entegrasyonuna destek dahil olmak üzere ders dışı etkinlikler.

PROGRAM GEÇMİŞİ

2012 Yılı başında Suriyeli mülteci ve ülke içerisinde yerinden edilmiş kişilere acil ihtiyaç olarak başlayan eğitim programı, Suriye’de 800’den fazla Suriyeli çocuğa ve Türkiye’de 100 Suriyeli çocuğa örgün eğitim, derslere yetişme ve psikososyal destek sağlamıştır. Daha sonra WATAN Lübnan’da çalışmaya başlamış– Akkar, WATAN 350 Suriyeli mülteciye örgün eğitim verdi, Trablus’ta 200 Suriyeli mülteciye psikodrama merkezi, Suriye’de – Humus 750 Suriyeli çocuğa örgün eğitim vermiştir.

2015 yılında eğitim programı Türkiye ve Suriye’deki Suriyeli çocukların ihtiyaçlarına göre çalışmaları genişletmiştir.

Örgün eğitim hizmetinden ve Yaz Programlarından yararlananların sayısı 32566’nın üzerine çıkmıştır.

Ayrıca coğrafi olarak genişleyerek Idleb, Halep ve Türkiye’ye ulaştı.

Yararlanıcı sayısı 2016 yılında daha fazla artarak Idlib’in Kuzey ve Güney Kırsalında, Halep’in Kuzey Kırsalında ve Türkiye’de 33060’ın üzerine çıkmıştır.

Şimdi 2017 yılında Eğitim Programı yararlanıcı sayısını Örgün eğitim, Kayıt Dışı eğitim, Yaz programları, Rekreasyonel etkinlikler, gönüllü kampanyalar, burslar ve Psikososyal destek gibi hizmet paketleri sağlayan 16000’in üzerine çıkarmıştır

PROGRAM FELSEFESİ VE
FARKLILAŞTIRICILAR

WATAN, eğitim sektöründeki acil durumlara, özellikle yerinden edilmiş kişilerin önemli ölçüde akın ettiği yerlerde ve durağan gereksinimleri ve temel eğitim ihtiyaçları olan ulaşılması zor alanlarda yanıt verme yeteneğine sahiptir.

Eğitime erişimi geliştirerek eğitim programını geliştirmeye devam eden WATAN, 2017 yılında üniversite öğrencilerine daha fazla okul ve burs desteğini artırmanın yanı sıra personeline daha özel eğitim vermeyi hedeflemektedir.

Watans’ın hedefleri, eğitim ortamını geliştirerek ve eğitim, ilham, öğrenme ve değişim için profesyonel ve eğitimli öğretmenler hazırlayarak Suriye toplumunu yeniden inşa etmektir. WATAN, Suriyeli çocukların kapasitesinin psikolojik ve sosyal destek yoluyla geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını kabul etmektedir.

WATAN Eğitim programı hedeflerine ulaşmak için stratejik olarak çalışmaktadır:

Güçlü bir ortak ağı ile ayırt edilir.

Toplum ve koşulları hakkında derin bir anlayışa sahiptir.

Öğrenciler için uzmanlar aracılığıyla psikolojik destek sağlamaktadır.

Kaliteli eğitim sağlamak için tüm okul personelini eğitmektedir.

Yaz programları ve yaşam becerileri etkinlikleri sağlamaktadır.

PROGRAMIN PROJELERİ

Watan’ın eğitim programı Suriyeli gençlere aydınlık bir gelecek sağlamak için bir dizi projeler hayata geçirmiştir.

  • Idleb kırsal okulları
  • Suriye’nin Kuzeyindeki Okullar
  • Kah Okulu
  • Türkiye’de Okul
DECLINE