SAĞLIK PROGRAMI – WATAN

SAĞLIK PROGRAMI

WATAN Sağlık Programı mortalite ve hastalık yaygınlığını azaltmak için çalışıyor.

Savaştan etkilenen merkezlerin rehabilitasyonunun yanı sıra tıbbi dosyalanmış işçileri, maaşları, işletme maliyetlerini, ilaçları, seyahat ve sarf malzemelerini kapsayan acil müdahalenin yanı sıra tıbbi tesislere sürdürülebilir destek sağlamaktadır.

PROGRAM MİSYONU

En savunmasız insanlara odaklanarak sağlıkla ilgili insani yardım sağlanması yoluyla Suriye’de istikrarlı bir sağlık sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak.

Buna ek olarak, koordinasyonu ve sağlık bilgi sistemlerini güçlendirmek, hayat kurtaran sağlık yanıtının etkinliğini artırmak.

UZMANLIK ALANLARI

Sağlık Merkezi desteği: İhtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti sunumunu sürdürmek ve bakım ve malzeme sağlayarak mortaliteyi azaltmaya yardımcı olmak

Acil müdahale: Hasarlı sağlık tesislerinin ve ekipmanlarının rehabilitasyonu.

Sağlık teşhis: Laboratuvarlar ve radyolojik hizmetler.

PROGRAM GEÇMİŞİ

WATAN, yüksek kaliteli sağlık hizmetleri, iyi eğitimli sağlık personeli, hızlı yanıt ve uygun sağlık bilgi sistemleri ile tam donanımlı sağlık tesisleri aracılığıyla sağlanan sağlık sistemlerini iyileştirme hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak için çeşitli özelliklere sahiptir. (tıbbi uzmanlıklar, periyodik resmi epidemiyoloji ve kronik hastalık raporları dahil).

  • WATAN, sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın en fazla olduğu kuşatılmış veya ulaşılması zor alanların çoğunda uygulamaktadır.
  • Acil müdahale planı, tıbbi malzeme, acil tıbbi ekipman ve tesislerin rehabilitasyonunda desteklemektedir.
  • WATAN, sağlık teşhis bölümü, Laboratuvarlar ve Radyoloji Hizmetleri verilen sağlık hizmetlerinin düzeyini artırmaktadır.

WATAN, 2017 yılında iki tanı merkezi kurarak ve Suriye’deki personele deneyimi artırmak için daha uzmanlaşmış eğitim sunarak temel sağlık hizmetlerine erişim sağlayarak daha fazla alana erişimini genişletmeye ve yararlanıcıları artırmaya devam etmektedir. WATAN, tepkilerdeki yavaş eylemi azaltmak için yenilikçi acil müdahale planlarını uygulayan ilk kişi olmayı hedeflemektedir.

PROJELER

WATAN, Suriye halkının ıstırabını ve ölüm oranını azaltmaya yardımcı olan bir sağlık programının parçası olan mevcut projelerinden bazılarını vurgulamaktan gurur duymaktadır.

 

  • Acil müdahale merkezine destek.
  • Doğu Guta’da sağlık merkezlerine destek ve sağlık kapasite geliştirme.
DECLINE