SIVIL TOPLUM DESTEKLEME PROGRAMI – WATAN

SIVIL TOPLUM DESTEKLEME PROGRAMI

PROGRAM VİZYONU

STK kapasite geliştirme, kalite güvencesi, sertifikasyon ve mesleki eğitim ve geliştirme hizmetlerinde referans merkezi olmak.

PROGRAM MİSYONU

STK liderleri ve personelleri için yönetim ve beceri eğitimi, sertifikasyon, ekip oluşturma ve araştırma programları ve faaliyetleri yoluyla mümkün olan en yüksek mesleki gelişim standartlarını geliştirmek ve teşvik etmek, kaliteli ve kişiye özel kapasite geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak, etkin ve verimli bir şekilde insani ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap verebilecek sağlam bir sivil toplum inşa etmek.

UZMANLIK ALANLARI

Kurumsal Destek : Sivil toplumun topluluk inşasında doğal yerini almasını sağlamak için danışmanlık, savunuculuk, teknik ve finansal destek dahil olmak üzere yerel sivil toplum kuruluşlarına hizmet sunmak.

Kapasite Geliştirme : Bireysel ve ortak hedeflere yönelik ilerlemelerini ve sürdürülebilirliklerini desteklemek için yerel kuruluşların ve çalışanlarının çeşitli alanlarda eğitim ve diğer mevcut yöntemlerle kapasite geliştirme.

Koordinasyon : Yerel sivil toplum kuruluşları arasındaki operasyonel ve idari düzeylerde bilgi alışverişini Koordinasyonunu desteklemek.

PROGRAM TARİHÇESİ

2011deki kuruluşundan bu yana VATAN, çeşitli toplum çalışması ve hayırseverlik alanlarında sivil toplum kuruluşlarının eğitimine ve nitelendirilmesine odaklanmıştır. VATAN, 2012 yılında, topluluk gelişiminde uzun bir profesyonel rekoru olan bir dizi organizasyon ve grubun koordineli bir çabası olarak geçmişi 2006 olarak kurulmuştur. 71 Ağ Üyesi, kapasite oluşturma, koordinasyon ve ağ oluşturma, yasal ve lojistik destek, savunuculuk ve temsil ve medya tanıtımı.

O zamandan beri, topluluk işlerini yönetmeye ve geliştirmeye etkin bir şekilde katılan sağlam ve bağımsız sivil toplumlar oluşturmaya odaklandık. Ağ üyeleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini güçlendiriyor ve savunuculuk kampanyalarının başlatılması ve desteklenmesi yoluyla stratejik karar alma süreçlerini etkilemeyi hedefliyoruz.

PROGRAM UYGULAMASI

Sivil toplum programının acil müdahale bileşeni sayesinde VATAN, afetlerin etkisini azaltmak ve hayat kurtarmak için topluluklarda afet hazırlığı oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Komşuluklara ve topluma dayalı kuruluşlara hazırlıklı olma ve müdahale konusunda eğitim verilir, böylece acil durumlar meydana geldiğinde üyeler anında kritik destek sağlayabilir.Program aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına mevcut kaynakları nasıl kullanacakları, sürdürülebilirliği teşvik etmek için idari ve teknik uygulamaların nasıl yükseltileceği ve insani yardım personelinin bilgi ve becerilerinin nasıl geliştirileceği konusunda da destek sağlamaktadır. Program ayrıca STKların liderlik, savunuculuk, koordinasyon ve ağ oluşturma konularında doğrudan eğitim ve danışmanlık yoluyla organizasyon yapılarını, stratejilerini, yönetim ve karar verme süreçlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

YAPILAN FAALİYETLER

 • Acil Müdahale Eğitimi

Süre: 2-4 Ekim 2016

Durumu: Tamamlandı

Ortaklar: CARE International, ACTED

Etkinlikler: Ani yer değiştirme (VATANIN acil müdahale programının bir parçası) gibi kriz durumlarına daha iyi yanıt vermek için acil müdahale eğitimi Çalıştayı.

Yararlanıcılar : 14 tane VATAN derneği ortakları

Uygulama alanları : Halep ve İdlib

 • Sivil Toplum desteği (STKlar ve OCHA için)

Süre: Kasım 2016 – 9 ay

Durumu: Tamamlandı

Ortaklar: Building Markets

Etkinlikler:

 • Katılımcıları seçmek, bir OCA ve boşluk analizi yapmak, bir organizasyonel kapasite değerlendirmesi (OCA) çerçevesi geliştirmek ve boşlukları tanımlamak için bir STK dizini hazırlamak ve bulgulara göre kapasite geliştirme planını belirlemek için çözümler önermek için özelleştirilmiş araçlar kullanmak
 • Türkiye ve Suriyede 400 STKyı hedefleyen OCAyı yürütmek için çok sayıda merkezi koordine etmek.
 • 200 kısa listeye STKlar için tasarım kapasite geliştirme planı.

Yararlanıcılar : 400 STK

Uygulama alanları : Suriye ve Türkiye

 • Sivil Toplum Desteği – ” Koordinasyon Girişimi

Süre: Ekim 2016-3 ay

Durumu: Tamamlandı

Ortaklar: Hollanda Krallığı Türkiye Büyükelçiliği

Etkinlikler:

 • Suriyedeki VATAN ve STK ortakları arasındaki koordinasyonu düzenli toplantılarla güçlendirmek ve SWOT analizlerini kullanmak, Suriye içindeki insani çabaları teşvik eden katılımcı bilgiler için bir platform geliştirmektedir.
 • VATAN, STKlar ve diğer topluluk ile ilişkiler kurma konulu toplantılar düzenlemek.

Yararlanıcılar : 45 STK

Uygulama alanları : Daraa, İdlib ve Gaziantep

 • Suriyede Şiddetin Tedavisi:

Süre: Haziran 2018-7 ay

Durum: Devam ediyor

Ortaklar: Relief International – Cure Violence

Etkinlikler :

 • 10 eğitmen için Şiddet tedavisi TOT eğitimi vermek ve topluluklardan ve yerel konseylerden 100 kişiye eğitim vermek.
 • Suriyedeki yaygın şiddetin azaltılmasına katkıda bulunmak için girişimler oluşturmak için şehirlerdeki ünlü ve etkili insanlara ziyaretler yapmak.

Yararlanıcılar : 1000 Kişi

Uygulama alanları : İdlib ve Doğu Halep

DESTEKLENEN YARARLANICI SAYISI

2012 : 202 Kişi

2013 :2000 Kişi

2014 : 7585 Kişi

2015 : 2397 Kişi

2016 : 3472 Kişi

2017 : 2475 Kişi

2018 : 16149 Kişi

DECLINE