Hakkımızda

DSÖ

Biz

VATAN acil yardım, üçüncü sektör desteği ve uzun soluklu uluslararası kalkınma projeleri alanlarında önde gelen bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

İnsanlara yardım etmek ve toplumları canlandırmak VATAN’ın ilkesidir. VATAN bağımsız, sivil, apolitik ve bir gruba ait olmayan bir organizasyondur.

Biz bütüncül ve değişime açık bir yaklaşımla acil insani ihtiyaçlara müdahale etme ve toplumun canlanmasını sürdürme hedefi ile entegre birçok program yürütmekteyiz.

Bu müdahalelerin birçok safhasında sivil toplumun önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple ulaştığımız alanlarda sivil toplumu destekleme ve geliştirme konularında yatırımlar yapıyoruz.

Aynı zamanda verilen hizmetlerin olabilecek en fazla sayıda insana ulaşmasını sağlayacak koordinasyon ve entegrasyon platformları oluşturuyoruz.Hedefimize ulaşmak için, uzmanlık ve erişim alanlarında uluslararası ajanslar için tercih edilen ortak olmayı hedefliyoruz.

VATAN, 2006 yılına kadar uzanan kapsamlı bir gönüllü tabanlı toplum geliştirme çalışması üzerine 2012 yılında resmi olarak Türkiye’de kurulmuştur.

Misyonumuz

Misyonumuz sürdürülebilir, sağlıklı ve eğitimli; cinsiyet, inanç veya etnik kökene bakmaksızın her bireyin yaşamını olumlu bir şekilde etkileyen, destekleyen ve geliştiren kapsayıcı topluluklar geliştirmektir.

Biz refah zamanı, savaş sonrası barış inşasında, eğitimde, ekonomik güçlenmede, savunmada ve sivil toplumun gelişmesinde dönüştürücü projelerle hayatları yeniden inşa eden, toplumun sosyal dayanışmasını koruyan programlar yürütmekteyiz.

Vizyonumuz

Hoşgörü, saygı ve sosyal adalete dayalı özgür ve onurlu bir dünya.

Hedefimiz

Milletlerin iyileşmesi, öğrenmesi ve refahın yükselmesine yardımcı olmak.

Kültürümüz

İyi organize olan, inovatif, güçlü ortaklıklar, işbirlikleri, öğrenmeye açık, bağımsız ve adanmışlık

Odağımız

Biz toplumun birliğini merkezde koyarız çünkü ayrışmış hareketlerin sürdürülebilir bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Güçlü bir sivil toplum inşasının inovasyonda, atiklikte, dönüşümün devamlılığında büyük gelişmeye yol açacağına inanıyoruz.

Değerlerimiz

Yaratıcılık, Şeffaflık, Ortaklık, Saygı

VATAN’IN ÇERÇEVESI

ORTAKLARIMIZ