YENİ KONUTLAR, GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN KALİTELİ HİZMETLER SUNMAKTADIR – WATAN

YENİ KONUTLAR, GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN KALİTELİ HİZMETLER SUNMAKTADIR

Savunmasız ve etkilenenlere destek sağlamaya devam etmek için WATAN, UNOCHA ile ortaklık kurdu ve şu anda güvenli barınağı olmayan 3000 kişiye kadar yerinden edilmiş 500 aileye ev sahipliği yapmak için 500 yeni konut birimi sağladı.

Mart 2020’nin ortalarında başlayan ve o zamandan beri İsveç’ten hazır üniteler tedarik eden proje, 250 adet çift tuvalet inşa etti ve 500 adet çift drenajlı zemin kirişi uyguladı. Bunun yanı sıra WATAN, yeraltı septik tankları ve 20-30 cm çapındaki uygun drenaj hatlarını uygulayarak yol yüzeyini bitirmiştir.

İnşaat operasyonlarına ek olarak, proje 500 gıda dışı ürün paketinin dağıtılması ve koruma hizmetlerinin sağlanması gibi daha fazla yardımın sağlanmasını da içermektedir. Bu koruma hizmetlerinin bir amacı da, cinsiyete dayalı şiddetin tehlikeleri konusunda daha iyi farkındalık sağlamaktır.

WATAN, ihtiyaç sahiplerine eğitim, sağlık ve geçim hizmetlerini kapsamak ve ilgili bilgileri diğer büyük gruplara ve paydaşlara iletmek, onlara insanlara en iyi şekilde nasıl fayda sağlayabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak için ortaklarla aktif olarak çalışmaktadır.

Projenin en önemli hedeflerinden biri, kamp yönetiminin kalitesini ve yerinden edilmiş kişi bölgelerinin hesap verebilirliğini arttırmaktır. WATAN, yerinden edilmiş kişi sahalarında günlük talepleri sürdürmek amacıyla hizmet komiteleri kurmaları için kamp sakinlerini eğitmek için çalışıyor. Buna ilk yardım eğitimi, hijyen tanıtım faaliyetleri, yangınla mücadele eğitimi ve yönetişim bilinci dahildir.

3000 Kişiye fayda sağlamanın yanı sıra, proje dolaylı olarak 50 aileye – işçilerin aileleri ve birincil ve ikincil yükleniciler olanlara – yardımcı olmaktadır.

DECLINE